Khi bạn vào mục này nghĩa là bạn muốn liên hệ với Tú. Tú rất vui được làm quen và chia sẻ cùng bạn. Tú là người sống tình cảm, thành thật và trân trọng những gì đang có.

Và luôn muốn kết nối bạn bè nhiều hơn để cùng nhau phát triển, cùng nhau phục vụ tốt hơn cho cộng đồng xung quanh chúng ta

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Số điện thoại: 0909.311.244

Email: ks.nguyenductu2013@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ductu.nguyen.568

Website: www.nguyenductu.com

Nguyễn Đức Tú